facebook
youtubeinstagram

Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική


Διορθώστε με fillers τις ατέλειες της μύτης... χωρίς νυστέρι!


Τί είναι η μη επεμβατική ρινοπλαστική;

Η ρινοπλαστική εντάσσεται στις αισθητικές επεμβάσεις με υψηλό δείκτη προτίμησης, καθώς η ριζικά ανανεωμένη εικόνα του προσώπου, επηρεάζει θετικά και την ψυχολογία του ίδιου του ατόμου. Όμως, η κατά κανόνα επεμβατική μορφή της ρινοπλαστικής, οι παράγοντες κινδύνου, καθώς και η μονιμότητα του αποτελέσματος συχνά αποθαρρύνουν το άτομο να προχωρήσει στη χειρουργική πρακτική της.

Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική 1


Η αισθητική ιατρική πλέον είναι σε θέση να προσφέρει όλα τα οφέλη της κλασικής ρινοπλαστικής, χωρίς να χρειάζεται, όμως… χειρουργική επέμβαση!

Η χρήση ενέσιμων αυξητικών υλικών (fillers), όπως το υαλουρονικό οξύ, η τεχνική με botox, καθώς και η τεχνική με μεταφορά λίπους (fat transfer/ lipofilling) από το ίδιο το σώμα του ατόμου, έχουν φέρει την επανάσταση στις μη-επεμβατικές τεχνικές διόρθωσης ατελειών της μύτης, για μια σύγχρονη ρινοπλαστική… χωρίς νυστέρι!

Γιατί να επιλέξω την μη επεμβατική ρινοπλαστική;


Στις περιπτώσεις που υπάρχει η επιλογή αποφυγής χειρουργείου, η μη-επεμβατική ρινοπλαστική προσφέρει μόνο πλεονεκτήματα στον ασθενή. Η τεχνική είναι εγκεκριμένη από τον FDA, είναι ασφαλής μέθοδος, ανώδυνη και αποτελεσματική. Αποτελεί μια ταχύτερη και αναστρέψιμη μέθοδο, ενώ είναι σημαντικά οικονομικότερη από την κλασική. Η ακρίβεια της θέσης έγχυσης του δερματικού πληρωτικού δίνει τον πλήρη έλεγχο στα χέρια του ειδικού να ορίσει το σχήμα και το περίγραμμα που θέλει.

Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική 2

Ήξερες ότι…;
… με την ίδια τεχνική, μπορεί να διορθωθεί παράλληλα και το πηγούνι
ή γενικότερα το σχήμα της κάτω γνάθου …

Ποιός είναι ο στόχος των τεχνικών μη επεμβατικής ρινοπλαστικής;


Στόχος δεν είναι να αντικαταστήσουν την κλασική ρινοπλαστική, αλλά στις περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα, να εξισορροπήσουν τους όγκους κατά μήκος της μύτης, ώστε να εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και το σχήμα του προσώπου.

Σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται;

Η θεραπεία προτείνεται για τη διόρθωση μικρο-ατελειών σχήματος, δηλαδή διαταραχών συμμετρίας σε φυσιολογικού ή μικρού μεγέθους μύτες.

Με την μη-επεμβατική ρινοπλαστική, μπορούμε να:
 • «Καμουφλάρουμε» τον μικρό ήβο (καμπούρα) στη ράχη της μύτης.
 • Στηρίξουμε και να ανασηκώσουμε την πτώση του ακρορίνιου (γαμψή άκρη).
 • Ισορροπήσουμε την ανυψωμένη κορυφή της μύτης (snob nose).
 • «Γεμίσουμε» και να ισιώσουμε εμβυθίσεις (βαθουλώματα) στα πτερύγια της μύτης.
 • Αποκαταστήσουμε δυσμορφίες και ανωμαλίες στη μετωπορινική.
 • Αποκαταστήσουμε ατέλειες και ανομοιογένειες που οφείλονται σε προηγούμενη επέμβαση ρινοπλαστικής (revision).
 
… η ανάγκη μόνο για μικρο-διορθώσεις ανατομικών προβλημάτων στη μύτη
στατιστικά απασχολεί περίπου το 20% του συνόλου των περιπτώσεων …

Ποιές είναι οι μέθοδοι θεραπείας;


Η μη-επεμβατική ρινοπλαστική γίνεται με τις παρακάτω μεθόδους:

Τί είναι η μη επεμβατική ρινοπλαστική με υαλουρονικό οξύ;

Το υαλουρονικό οξύ αποτελεί μια νέα μορφή απόλυτα βιοσυμβατού υλικού, το οποίο δημιουργήθηκε κατάλληλα εργαστηριακά με μεγαλύτερο μοριακό βάρος, για να προσθέσει τον απαιτούμενο όγκο στις περιοχές που το έχουν ανάγκη.

Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική 3
       

Πώς γίνεται η διαδικασία ρινοπλαστικής με υαλουρονικό οξύ;

Η τεχνική περιλαμβάνει την υποδόρια ενέσιμη έγχυση κατάλληλων μικρο-ποσοτήτων υαλουρονικού οξέος (υαλουρόνη) ακριβώς στην περιοχή της μύτης που εμφανίζει το πρόβλημα.

Η διαδικασία διαρκεί ελάχιστα (περίπου 15') και διενεργείται στο ιατρείο, ενώ αποτελεί ανώδυνη τεχνική, καθώς γίνεται υπό τοπική αναισθησία ή με χρήση αναισθητικής κρέμας στο σημείο.

Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική 4

Ποιά είναι τα αποτελέσματα που θα δω με το υαλουρονικό οξύ;

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι προσωρινό ή και μόνιμο. Το μέγεθος της μύτης παραμένει στα ίδια ή καλύτερα επίπεδα (π.χ. δεν θα φαίνεται μεγαλύτερη η μύτη μετά το τέλος της συνεδρίας). Συνήθως, διαρκεί από 1 έως και 3 χρόνια, ενώ επιδέχεται επαναληπτικές τονωτικές εγχύσεις και μελλοντικά.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η τεχνική μπορεί να ολοκληρωθεί σε στάδια. Αρχικά, ο ασθενής μπορεί να δει το πρώτο αποτέλεσμα την ημέρα της συνεδρίας και αναλόγως, να επιλέξει αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω έγχυση υλικού (την ίδια ή άλλη ημέρα) ή αν είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.

… μεγάλο ατού της τεχνικής:
 … το αποτέλεσμα είναι αναστρέψιμο, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν ικανοποιεί το αποτέλεσμα, η έγχυση μιας άλλης ουσίας (αντίδοτο) θα επαναφέρει το σχήμα της μύτης στην πρότερη κατάσταση…
 
Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική 5


Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική 6


Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική 7

Τί είναι η μη επεμβατική ρινοπλαστική με μεταμόσχευση λίπους;

Ακόμη μία σύγχρονη τεχνική, η μέθοδος με μεταμόσχευση λίπους (lipofilling) στα προβληματικά σημεία της μύτης προσφέρει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στη διόρθωση των ατελειών. Η τεχνική στοχεύει στην πλήρωση των προβληματικών σημείων με χρήση αυτόλογου λίπους, δηλαδή λιποκύτταρα από το σώμα του ίδιου του ασθενούς, αποφεύγοντας, έτσι, την έγχυση ξένων προς τον οργανισμό υλικών.

Πώς γίνεται η διαδικασία ρινοπλαστικής με μεταμόσχεση λίπους;

Η διαδικασία περιλαμβάνει την μικροαναρρόφηση λίπους από ένα σημείο του σώματος όπου πλεονάζει, τη βιοχημική επεξεργασία του εργαστηριακά και κατόπιν, την έγχυσή του στην περιοχή της ατέλειας στη μύτη (π.χ. αύξηση όγκου ράχης, διόρθωση πτώσης ακρορίνιου). Για τη διεξαγωγή της μεθόδου, συνήθως απαιτούνται 1-3 συνεδρίες.

Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική 8

Ποιά είναι τα αποτελέσματα που θα δω με τη μεταμόσχευση λίπους;

Η τεχνολογία που υποστηρίζει την τεχνική εξασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του λίπους θα επιβιώσει στην περιοχή σχεδόν μόνιμα και μόνο ένα μικρό μέρος θα απορροφηθεί τελικά από τον οργανισμό.

Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική 9

Τί είναι η μη επεμβατική ρινοπλαστική με botox;

Η μέθοδος με ενέσεις Botox αποτελεί ακόμη μία εναλλακτική τεχνική στη διόρθωση ατελειών της μύτης (π.χ. ανόρθωση ή λέπτυνση ακρορίνιου, βελτίωση σχήματος ράχης).

Ποιά είναι τα αποτελέσματα που θα δω με το botox;

Τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα, με διάρκεια που εκτείνεται περί τους 6 μήνες, ενώ στη συνέχεια, η μέθοδος επιδέχεται επαναληπτικές διορθωτικές συνεδρίες.

Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική 10

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της μη επεμβατικής ρινοπλαστικής;

 • Απλές τεχνικές.
 • Γρήγορες τεχνικές.
 • Χωρίς γενική αναισθησία.
 • Χωρίς νοσηλεία.
 • Χωρίς ουλές και σημάδια στο δέρμα.
 • Χωρίς παρενέργειες.
 • Με εξαιρετικά αποτελέσματα.
 • Με άμεση επιστροφή στις δραστηριότητες.
 • Πιο οικονομικές (cost effective).
Μη Επεμβατική Ρινοπλαστική 11

Υπάρχουν αντενδείξεις;


Γενικά, οι τεχνικές έχουν πολύ καλές ενδείξεις. Εξαιρούνται περιπτώσεις με ιδιαίτερα μεγάλη μύτη, μεγάλο ήβο ή σκολίωση, όπου επιλέγεται προτιμότερα η κλασική ρινοπλαστική.

Υπάρχουν παρενέργειες;

Ο ασθενής επιστρέφει την ίδια ημέρα στις καθημερινές του δραστηριότητες, καθώς, λόγω της καταλληλότητας των τεχνικών, οι ανεπιθύμητες παρενέργειες περιορίζονται σε ελάχιστες (ήπιο οίδημα, μικρές εκχυμώσεις ή άλγος), οι οποίες και υποχωρούν εντός του πρώτου 24ωρου.