close pop up
Χρησιμοποιηστε την εφαρμογη μας
και επωφεληθειτε των πλεονεκτηματων & λειτουργιων της.
συνεχεια στην εφαρμογη
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Συμφωνω
facebook
youtubeinstagram

Όροι Διαγωνισμού 15/01/2024

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Κ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ OASIS MED ONE DAY CLINIC ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ» (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός TRUST OASIS MED» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του Instagram Account της OASIS MED: https://www.instagram.com/oasismed_crete/
   

 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.
   

 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (δ) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.
   

 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15/01/2024 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 21/01/2024 ώρα 23:59 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
   

 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Οι χρήστες για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται: α) να κάνουν follow το Instagram Account της Oasis Med ( @oasismed_crete, β) να γράψουν στα σχόλια της δημοσίευσης, ποια είναι η θεραπεία που θα εμπιστευόντουσαν να κάνουν στην εταιρία και γ) να προσθέσουν στα σχόλια της δημοσίευσης μια ονομαστική αναφορά δύο φίλων τους. Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν όσες φορές θέλουν, ωστόσο για την κλήρωση κάθε χρήστης θα έχει το δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Την ανάρτηση της δημοσίευσης θα την τηρεί ο Διοργανωτής, με την οποία θα συνιστά πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 1. Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθούν:

5 νικητές/ νικήτριες που θα κερδίσουν από 1 θεραπεία Fractional LASER CO2 ο/η καθένας/καθεμία.

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που ο νικητής/νικήτρια δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα/συμμετέχουσα κατά τη σειρά ανάδειξης στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω. Ο «Διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη από την παράδοση του δώρου και μετά και ούτε υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών.
 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές/ νικήτριες του Διαγωνισμού καθώς και οι 3 αναπληρωματικοί νικητές/ νικήτριες θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω της εφαρμογής LukkyApp .Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22/01/2024 και ώρα 15:00. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.
   

 2. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Τα στοιχεία των νικητών/νικητριών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Instagram Account της OASIS MED: https://www.instagram.com/oasismed_crete/ και οι νικητές/ νικήτριες θα ειδοποιηθούν από το Διοργανωτή για τη διαδικασία παραλαβής-αποστολής του δώρου που τους/τις αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές ή τις νικήτριες του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση των νικητών/νικητριών, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του/της θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του. Ο Διοργανωτής κατά την παράδοση των δώρων δύναται να ζητήσει από τους νικητές/ νικήτριες υπογραφή δήλωσης συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του όρου 3 του παρόντος.


 

 1. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στην ανάρτηση της δημοσίευσης στο Instagram account.
   

 2. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην επίσημη σελίδα της εταιρείας στο Διαδικτυακό τόπο: www.oasismed.gr
   

 3. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί και επεξεργάζεται μέσω της ανάρτησης τα δεδομένα που οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες δηλώνουν μέσω της δημοσίευσης του διαγωνισμού στο Instagram. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν το δημόσιο όνομά τους των συμμετεχόντων στο Instagram, τα tags των φίλων τους καθώς και την αγαπημένη τους υπηρεσία που οι ίδιοι ανέφεραν στο σχόλιό τους. Σκοποί επεξεργασίας αποτελούν η κλήρωση για την ανάδειξη νικητών, η γνωστοποίηση των νικητών για λόγους διαφάνειας και η επικοινωνία μαζί τους για την παράδοση των Δώρων. Τα στοιχεία που συλλέγονται από το Διοργανωτή διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι την ανάδειξη των νικητών. Ο Διοργανωτής ως προς τα αρχεία που διατηρούνται στις δικές του εγκαταστάσεις έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από οποιαδήποτε τυχαία ή κακόβουλη ενέργεια για αλλοίωση, διαγραφή ή μετάδοση αυτών. Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι συνεργαζόμενες με το Διοργανωτή εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο ενημέρωσης των νικητών, οι εταιρείες αυτές πληρούν τα ίδια μέτρα ασφαλείας και έχουν δεσμευτεί για τη τήρηση των όρων της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του, που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να καλέσει στη γραμμή εξυπηρέτησης του Διοργανωτή στο 2810301777.

Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται σε ένα δημόσιο χώρο στον οποίο ισχύουν οι κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας του χώρου αυτού καθώς και οι όροι της σελίδας του Διοργανωτή στο χώρο αυτό. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διαρροής δεδομένων λόγω μη λήψης επαρκών μέτρων ασφαλείας από τους διαχειριστές του δημόσιου χώρου.

 1. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
   

 2. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.